Over Parnassia Groep

Dé specialist in geestelijke gezondheidzorg

Als specialist in de geestelijke gezondheidszorg, behandelt Parnassia Groep jaarlijks bijna 160.000 cliënten over heel Nederland. Van preventie en Basis ggz tot specialistische zorg.

Bekijk de infographic met onze behaalde resultaten in 2022 en lees hoe we samen werken aan een gezonde ggz.

Alle specialismes onder één dak

Kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen hebben allemaal uiteenlopende hulpvragen en behoeften. Om daarin te voorzien bieden onze verschillende specialistische zorgaanbieders een uiteenlopend aanbod. Waar kom jij het beste tot je recht?

Basis GGZ en preventie

Indigo, mentale ondersteuning direct en dichtbij
Voorkomen en kortdurend behandelen van lichte tot matige psychische klachten, zoals angst, paniek, depressie of trauma, maar ook behandeling van chronische klachten. Direct en dichtbij, voor jeugd, volwassenen en ouderen.

Specialistische ggz

Youz, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie
Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie  Youz  behandelt en ondersteuntkinderen en jongeren tot 23 jaar en begeleidt hun ouders.

i-psy, specialist in interculturele psychiatrie
i-psy voorkomt en behandelt problemen die samenhangen met migratie en het leven in twee culturen. Heimwee, eenzaamheid, onverwerkt verdriet kunnen veel invloed hebben op het psychisch welzijn.

PsyQ, specialist bij psychische problemen
PsyQ biedt specialistische (online) behandelingen bij psychische problemen. Zoals angststoornissen, depressie, ADHD bij volwassenen, persoonlijkheidsproblematiek, trauma en PTSS, seksuologie & transgenderzorg en eetstoornissen.

Brijder, specialist in verslavingszorg
Brijder voorkomt en behandelt problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen en bijkomende problematiek.

Reakt, werken aan je toekomst
Reakt helpt mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond op weg in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van werk, bij het vergroten van het sociale netwerk of bij het leiden van een gezonder leven.

Parnassia, specialist in psychiatrie (regio's Haaglanden en Noord-Holland)
Parnassia behandelt en begeleidt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met psychiatrische problemen of dementie. 

Antes, specialist in psychiatrie en verslaving
Antes behandelt en begeleidt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Ook biedt Antes   zorg en begeleiding aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en ouderen met psychiatrische problemen en dementie.

Met passie

Ruim 13.500 goed opgeleide professionals zetten zich vol passie in om dagelijks het verschil te maken voor onze cliënten en hun naasten. We werken nauw samen, zowel intern als met onze externe partners. Met wetenschappelijk onderzoek, continue scholing via onze eigen Parnassia Groep Academie en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden leveren we de beste zorg en verleggen we samen grenzen. Onze TOPGGz afdelingen zijn hier een mooi voorbeeld van. Jij kunt hier deel van uitmaken.

Onze bedrijfscultuur

Alles wat wij doen, doen we vanuit onze drie kernwaarden: deskundig, respectvol en optimistisch. We geven je de ruimte om invulling te geven aan jouw professie. Zodat jij zoveel mogelijk kunt aansluiten op de mogelijkheden en behoeften van onze cliënten, met oog en gevoel voor diversiteit. En je jouw talenten en ambities kunt blijven ontwikkelen. We delen graag onze kennis om met elkaar de zorg beter te maken en zetten ons in om het stigma rondom psychische aandoeningen en verslaving de wereld uit te helpen. Je werkt samen in een professioneel team dat altijd bereid is elkaar te helpen. Je staat er dus niet alleen voor.

Inclusie en diversiteit

De geestelijk gezondheidszorg kent heel wat complexe uitdagingen. We hebben professionals nodig, die vanuit verschillende perspectieven en competenties deze uitdagingen met ons willen aangaan. Elke dag werken we aan een werkomgeving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten, waar jij jezelf kan zijn. Ieders talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. Die van jou en die van onze cliënten. We geloven dat waar ruimte is voor verschillen, je het beste uit jezelf haalt. Zo hopen we dat iedereen zich bij ons welkom, veilig en begrepen voelt. Wat jouw verhaal ook is, je bent van harte welkom bij ons.

Parnassia Groen

Wij hebben als missie om een actieve bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Die verantwoordelijkheid voelen we voor onszelf en voor toekomstige generaties Om onze footprint te verminderen hebben we de ambitie om in onze panden het energiegebruik voor 60% te laten bestaan uit zon, wind, warmte en warmte- en koudeopslag. Verder werken we bij nieuwbouw aan bijna energie neutrale gebouwen en hebben we inmiddels 6600 zonnepanelen op 24 van onze panden liggen. Ook vragen we aan collega’s een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Samen maken we het verschil. Welke bijdrage lever jij?

Maatschappelijke impact

Iedereen verdient een kans. Via Reakt en Vrienden van Parnassia Groep bevorderen we de maatschappelijke participatie van cliënten, werken we aan destigmatisering van mensen met een verslaving en/of psychische aandoening(en) en zetten we hen soms in het zonnetje; van een fiets om naar een behandelafspraak te komen  tot een heus galadiner. We zijn er trots op dat we onze cliënten soms net dat beetje extra kunnen geven.

Jouw mogelijkheden

Samen verleggen we onze grenzen. Doe je mee? Bekijk de mogelijkheden die wij je bieden en neem contact op met team recruitment.

Je kunt altijd een koffiedate inplannen om op basis van een vrijblijvend gesprek je te oriënteren. Een dagje meelopen kan altijd.

Inclusie en diversiteit

We nodigen collega’s uit om het gesprek aan te gaan, zodat we elkaars verhaal beter leren kennen. Zodat we van elkaar leren en elkaar meer waarderen. Elke dag werken we aan een werkomgeving waar je mag zijn wie je bent. Samen komen we zo tot de beste zorg.